Tarihçe

Anasayfa » Tarihçe
Tarihçe:

1997 
7 Ortak ile 10.07.1997 tarihinde kuruldu. Aynı tarihte 4329 sayılı ticaret sicil gazetesinde kuruluşu yayınlandı . Yıl sonuna kadar 91 üye sayısına ulaşıldı.

1999 
Samsun Yolu Lalahan bölgesindeki 3020-3022 nolu parsellerde toplam 1800 dönüm arazi 15.04.1999 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğünce Kooperatifimize tahsis edildi.
Dönemin Milli Savunma Bakanlığınca Devlet güvenliği ileri sürülerek arsaların Roketsan firmasına tahsisi istendi. 
Lalahan Bölgesindeki arsaların Kooperatife tahsisi askıya alındı. 
Miili Emlak Müdürlüğü tarafından Keçiören ilçesi Ovacık Bölgesinde bulunan 1019 ve 1023 parsel nolu arsalar 28.12.1999 tarihinde kooperatifimize tahsis edildi.

2000 
Kooperatif Yönetim Kurulu kararı ile Lalahan bölgesinde 3020-3022 nolu parsellerdeki hakları saklı kalmak kaydı ile feragat etti.
Milli Emlak Müdürlüğü’nden Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesindeki 1019 nolu parsel 410.225 m2, 1023 nolu parsel 353.303 m2 toplam 763.528 m2 arsa, %30 peşin kalan kısmıda 24 ay taksitle Kooperatife tahsisi gerçekleşti.

2001 
Orman Genel Müdürlüğü adına Ankara Orman İşletmeleri Müdürlüğü; Belediye ve Maliye Bakanlığı aleyhine dava açarak tahsisin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

2005 
Kooperatif Yönetim Kurulunun büyük uğraşları sonrasında bu dava kazanıldı.
Milli Emlak Daire Başkanlığı ile yeni bir ödeme planı ve azalan bakiyesinini yeniden oluşması için yazışmalar yapıldı.Kooperatif 163.758 m2 arsadaki haklarından feragat ederek Orman Bakanlığına devretti. 
599.770 m2 arsa Milli Emlak Daire Başkanlığından satın alındı. 
Kooperatif arsası, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirçilik Dairesi Müdürlüğünce 11.05.2005 Tarih 2628 Sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanına dahil edildi. 

2006 
Kooperatif arsası netleştikten sonra imar planı çalışmaları başlatıldı.


2008 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirçilik Dairesi Müdürlüğünce 1/5000 ve 1/1000 lık imar plan onandı.
İşyeri inşaatlarının yapımı için uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatlarımızın alınması için proje ihalesi yapıldı.

2009 
29.01.2009 tarihinde 1/1000 uygulama plan değişiklikleri kesinleşmiştir..

2010 
Kooperatife ait olan arsanın etrafı tel örgü ile çevrildi.
Arsa içinde bulunan enerji nakil hatlarının kaldırılması için Başkent elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa kurumu ile olan yazışmalar başlatıldı.

2011 
Arsa içindeki 10.000 kmuzunluğunda caddeler ve sokaklar yolları Kooperatif tarafından ihale edilerek açıldı.
Yol altında kalacak alt yapı imalatlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması görüşmelerine başlandı.
Proje tadilatı yapılarak inşaat giderleri azaltıldı.

2013 
Kooperatif arsası içinden geçen enerji nakil hatları büyük uğraşlar sonucunda bedelsiz olarak kaldırıldı.
Proje tadilatı İş yerleri için alt yol ve üst yoldan iki farklı iş yeri numarası alındı, bu sayede merdiven asansörler imalattan çıkartılarak büyük ölçüde tasarruf sağlandı.
Sanayi sitesinde elektrik güç ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarına başlanacağı ihalesinin yapıldığı ve yer tesliminin yapıldığı tarafımıza bildirildi.
Sanayi Sitesinin ihtiyacını karşılayacak olan 4500 mt lik su izale hattının %75 lik bölümü tamamlandı.
Aski ile yapılan görüşmeler neticesinde biten işyeri inşaatlarının kanal ve yağmur suyu altyapısının yapılacağı tarafımıza bildirildi.
90084 Adada bulunan toplam 13.685,00 m2 alana sahip 5 işyerinin imalatı tamamlandı satışa çıkartıldı. İskan ruhsatı için başvuru hazırlıkları yapılmakta. Yeni adalarda ihale hazırlıklarına başlandı.

2014 
90091 ada 24 parsel de toplam 16.462 m2 de 19 adet işyeri
90111 ada 8 parsel de toplam 10.554 m2 de 16 adet işyeri
90087 ada 7 parsel de toplam 11.633 m2 de 14 işyeri ihalesi yapıldı.
Bağımsız bir denetim kuruluna Kooperatif ihalelerini ve muhassebe işlemlerimizi denetlettirilerek bağımsız denetim raporu alındı.
90111 adada alt zemin imalatları tamamlandı zemin kat imalatlarına devam ediliyor.
90091 ada temel ve perde imalatları yapılıyor.
90084 ada hafriyat işleri devam ediyor.

2015

 
90084 Ada 6 Parselde ki İşyerlerinin İskana Yönelik İkmal İşleri Yapımı  

19.11.2014 tarihinde yapılan ihaleye 3 firma teklif vermiş ve ihaleyi 2.384.582,35 TL ile Betonel firması kazanmıştır. 
Bu işin kapsamında asansör, yangın tesisatı, aydınlatma kuvveti ve zayıf akım paratoner, fosseptik havalandırma ve sıhhi tesisat işleri ile ıslak hacimler saha düzenlemesi işleri yapılmış bu adanın iskanı alınmıştır.
Bahse konu işe elektrik bağlanması için gerekli iş ve işlemler yapılmış enerji verilecektir.
Bu ada da 5 adet işyeri bitirilmiş olup 3 no’luişyeri satılmış, diğer 4 işyerinin satışı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 
90087 Ada 7 Parsel, 90091 Ada 24 Parsel VE 90111 Ada 8 Parsellerde ki İşyerlerinin Kaba İnşaatının Yapılması İşi

3 adaya yönelik yapılan ihaleyi 90087/7 ada 3.675.000,00 TL ,  90091/24 ada 4.825.000,00 TL , 90111/8 ada 3.100.000,00 TL olmak üzere toplamda 11.600.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel esasına göre Betonel firması kazanmış ve iş bitirilmiştir. 

 Bu işlerde subasman altı konvansiyonel subasman üstü prefabrik yapılmıştır.

 90087/7 ada parselde toplam 8.645,00 m2 arsa üzerine 11.347,14 m2 inşaat zemin katta 7, bodrum katta 7 adet olmak üzere 14 işyeri olarak yapılmıştır.

 90091/24 ada parselde toplam 12.496,00 m2 arsa üzerine 16.548,39 m2 inşaat zemin katta 10, bodrum katta 9 adet olmak üzere 19 işyeri olarak yapılmıştır.

  90111/8 ada parselde toplam 8.934,00 m2 arsa üzerine 10.602,94 m2 inşaat zemin katta 8, bodrum katta 8 adet olmak üzere 16 işyeri olarak yapılmıştır.

  Sonuç olarak bu 3 ada da 49 adet işyeri olmak üzere toplam 38.498,47 m2 kaba inşaat bitirilmiştir.  

2016

● 90103 ada 8 parselde bulunan işyerlerinin yapımı hususunda anahtar teslimi götürü bedel esasına göre 27.1.2016 tarihinde yapılan ihaleyi 9.650.000,00 TL + KDV ile en uygun teklifi veren Betonel Beton Elemanları İnş. Elk. Müh. Mak. Mad. Tur. Bil. San. Ve Tic. A.Ş ile 3.3.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Bu adada üst yolda 10 alt yolda 10 olmak üzere toplam 20 adet işyeri yapılacaktır. Bu ada yaklaşık 11.600,00 M2 inşaat alanına sahip olup işin uygulama projeleri bitirilmiş onay için Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

● 90084 Ada 6 Parselde tüm işyerleri bitirilmiş iskân heyeti gelmiş inşaatın bir eksikliğinin olmadığı tespit edilmiş, iskân tüm yetkililerce imzalanmış sadece onaylayacak makamın imzası eksik bulunmaktadır. Bu imza da arsamızın kentsel dönüşüm alanında olması nedeniyle rekreasyon katılım payı ödenmesi sonunda imzalanacaktır. Ancak bu bedel henüz Ankara Büyükşehir Belediyesince belirlenmemiştir. Belediyece bedelin belirlenmesi ve talep edilecek ücretin yatırılmasını takiben iskân alınacaktır. Bu husus sadece bizim işimiz için değil tüm kentsel dönüşüm alanında inşaat yapanlarda bizim gibi bu kararı beklemektedirler.

● Bilindiği üzere 90084 no’lu adada 3 no’lu işyeri daha önce satılmıştı. Bu defa 5 no’lu işyeri de çatı ve cephe kaplaması yapılması karşılığında 2.200.618,00 TL + KDV bedelle satılmıştır. Bu konuda Celalettin Hakan Katırcı firması ile 3.6.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 09.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak 90091 no’lu ada 24 parseldeki ve 90087 Ada 7 Parsel işyerlerinde işe başlamış olup devam etmektedir.                                                                                                                                         

● 90111 no’lu ada 8 nolu parseldeki toplu işyerlerinin çatı ve cephe kaplamasını yapılması için 4E Metal firması ile birim fiyat esasına göre 693.009,80 TL + KDV bedel üzerinden 08.02.2016 sözleşme imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup 29.09.2016 tarihinde iş bitirilmiştir.              

• 90111 no’lu ada 8 nolu parseldeki toplu işyerlerinin dış cephe alüminyum kapı ve pencere doğramalarının yapımı hususunda 20.05.2016 tarihinde Nefes firması ile sözleşme imzalanmış. 29.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup 29.09.2016 tarihinde iş bitirilmiştir.              

● Kaba inşaatı tamamlanan 90091 ada 24 nolu parsel ve 90087 Ada 7 nolu parseldeki toplu işyeri inşaatları ile Kaba inşaatı, çatı, cephe kaplaması ve dış cephe alüminyum kapı ve pencere doğramaları tamamlanan 90111 Ada 8 nolu parsel toplu işyeri inşaatlarının iskân alınması dâhil kalan tüm işlerinin yapılarak bitirilmesi hususunda 15.6.2016 tarihinde ihale yapılmış olup bu iş için birim fiyat esasına göre yapımıyla ilgili 9.989.470,00 TL + KDV bedelle en uygun teklifi veren Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. ile 11.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup ayrıca bu iş için Müteahhit 1.609.000,00 TL+ KDV bedelle iş karşılığı olarak 90111 ada 8 Parselde bulunan 8 ve 16 nolu işyerlerini almıştır.11.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

2017

• 90103 ada 8 parsel de üst yolda 10 alt yolda 10 olmak üzere toplam 20 adet işyeri yapılacaktır. Bu ada yaklaşık 11.600,00 M2 inşaat alanına sahip olup işin uygulama projeleri bitirilmiş Ankara Büyükşehirde Belediyesinde incelemesi tamamlanmış olup yapı ruhsatı onay aşamasındadır.

• 90084 Ada 6 Parselde tüm işyerleri bitirilmiş olup iskânında sadece onaylayacak makamın imzası eksik bulunmakta idi. Arsamızın kentsel dönüşüm alanında olması nedeniyle rekreasyon katılım payı ödenmesi gerekmekteydi. Bu bedel Ankara Büyükşehir Belediyesince Ağustos ayı içerisinde belirlenmemiştir. 14.08.2017 tarihinde rekreasyon katılım bedeli Belediye hesabına yatırılarak 17.8.2017 tarihinde iskan belgesi alınmıştır. 

• 90087 ada 7 parsel ile 90091 Ada 24 parsel deki toplu işyeri inşaatlarında Celalettin Hakan Katırcı firması tarafından yapılan çatı ve cephe kaplama işinde iki adada yapılan imalatlar %95 seviyelerine gelmiştir.  

• Yapımı Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. taahhüdü altında devam eden iskâna yönelik ince işlerin yapımı işinde 90087 ada 7 parsel, 90091 ada 24 parsel ile 90111 ada 8 parsel deki toplu işyerlerinde ki işler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 90091/24 ve 90111/8 ada parsellerin iskânları 29.12.2017 tarihinde alınmıştır.

• Maliye Bakanlığı’nın arsalarımıza koymuş olduğu şerh’e istinaden 24.05.2017 tarihli E53830 sayılı yazı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şerh kalkmadan tüm adalar için inşaat ruhsatlarının hiçbir şekilde verilmeyeceğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Defterdarlık ile yaptığımız yazışmalar tarafımızca titizlikle takip edilmiş, yazışmalar ve görüşmeler sonucunda 18.05.2018 tarihinde Keçiören Tapu Müdürlüğü tarafından tapularımızda ki şerhler kaldırılmış ve inşaat faaliyetlerimiz için önümüzde bir engel kalmamıştır. Şerh bulunmayan Tapu Tescil Belgelerimiz Kooperatif merkezimizde bulunmaktadır.

2018

• Kooperatif arazisi içerisinde bir yaşam başladığını göstermek için 2029. Cadde üzerine kooperatif girişine giriş tagı yapılmıştır. Tagın betonarme karkası Anıt Yapı İnş. Ve Müh. A.Ş. , kaplama ve yazı işleri ise Yeni Anadolu Reklam Hır. Mat. Org. Metal İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. 

• 90087 ada 7 parsel ile 90091 Ada 24 parsel deki toplu işyeri inşaatlarında Celalettin Hakan Katırcı firması tarafından yapılan çatı ve cephe kaplama işinde iki adada yapılan imalatlar %95 seviyelerine gelmiştir.  

• Yapımı Erka  İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. taahhüdü altında devam eden iskâna yönelik ince işlerin yapımı işinde 90087 ada 7 parsel, 90091 ada 24 parsel ile 90111 ada 8 parsel deki toplu işyerlerinde ki işler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 90087/7 ada parselin iskânı 28.02.2018 tarihinde alınmıştır.

•Üyelere tahsis edilecek olan işyerleri ile ihtiyaç fazlası işyerlerinin planlaması, statik projeler dâhil tüm projelerin hazırlatılması ve Belediye’ye onaylatılması kapsamında Ytd Mimarlık Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme imzalanmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır.