Enerji

Anasayfa » Enerji

● Sitemiz için enerji büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden BEDAŞ Kurumu ile kooperatif yönetiminin ısrarlı çalışmaları sonucunda sahamıza ilk enerji girişi sağlanmıştır.
● Enerjinin tüm siteye dağıtılması için BEDAŞ sahamız içerisinde kendilerine ayrılmış alana bila bedel büyük bir enerji dağıtım merkezi tesisi inşa ederek hizmete açmış olup şu anda aktif olarak çalışmaktadır.
● BEDAŞ tarafından bila bedel 90091 Ada 10 Parsel de 1250 kWA’lık trafo yapılmış, 90084/6 ada parsel, 90091/24 ada parsel ile 90111/8 ada parseldeki işyerlerine ada içi boxlar konulmuş, Trafo ile Ada içi boxlar arası AG kablolarının döşenmiş, Ada içi boxlara enerji verilmiştir.. Ada içi boxlar ile işyerleri arası rekortmen kabloları döşenmiş olup 3 adaya enerji temin edilmiştir.
● 90084 ada 6 no’lu parsel ve 90111 ada 8 no’lu parsel ile 90091 ada 24 no’lu parsel arasında kalan 2037 Sokak’ın aydınlatılması için elektrik tesisatı döşenmiş aydınlatma direkleri dikilmiştir.
● 90084/6 ada parselde bulunan 5 adet işyeri, 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 7 adet abonelik işlemi, imar barışı sonrası yeni duruma göre 13 adet işyeri olmuş, 90091/24 ada parselde bulunan 19 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 21 adet abonelik, 90111/8 ada parselde bulunan 16 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 18 adet abonelik BEDAŞ nezdinde sonuçlandırılmış olup tesisat muayene sonuç raporu alınarak işyerlerinin elektrik abonesi olmaları sağlanmıştır.
● 90087 ada 7 parselde bulunan 14 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 16 abonelik işlemleri için ada içerisine BEDAŞ tarafından bilabedel trafo konulmuş, bu adada yer alan işyerlerinin elektrik ihtiyacı karşılanmıştır.
● İşyerlerinin yüksek elektrik ihtiyacına cevap vermek amaçlı bazı ada parsellerde ilave trafo tesisi yaptırılması işinin proje çalışmaları ve BEDAŞ’a devredilmesi süreci takibi için Met Elektrik firması ile 31.8.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Buna göre tüm ada parsellerin enerji ihtiyacı için 16 adet trafo tesisi projesinde belirtilen yerlere inşaatlar tamamlandıkça BEDAŞ tarafından peyder pey konulacaktır.