Tarihçe

Anasayfa » Tarihçe

1997
● 7 ortak ile 10.07.1997 tarihinde kuruldu. Aynı tarihte 4329 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlandı.
● Yılsonuna kadar 91 üye sayısına ulaşıldı.

1998 – 1999
● Samsun yolu Lalahan bölgesindeki 3020–3022 no’lu parsellerde toplam 1800 dönüm arazi 15.04.1999 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğünce kooperatifimize tahsis edildi.
● Dönemin Milli Savunma Bakanlığınca Devlet güvenliği ileri sürülerek arsaların Roketsan firmasına tahsisi istendi. Lalahan bölgesindeki arsaların kooperatife tahsisi askıya alındı.
● Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Keçiören ilçesi Ovacık bölgesinde bulunan 1019 ve 1023 parsel no’lu arsalar 28.12.1999 tarihinde kooperatifimize tahsis edildi.

2000
● Kooperatif yönetim kurulu kararı ile Lalahan bölgesinde 3020–3022 no’lu parsellerdeki hakları saklı kalmak kaydı ile feragat etti.
● Milli Emlak Müdürlüğü’nden Keçiören ilçesi Ovacık mahallesindeki 1019 no’lu parsel 410.225 m², 1023 no’lu parsel 353.303 m² toplam 763.528 m² arsa, %30 peşin kalan kısmı da 24 ay taksitle kooperatife tahsisi gerçekleşti.

2001
● Orman Genel Müdürlüğü adına Ankara Orman İşletmeleri Müdürlüğü; Belediye ve Maliye Bakanlığı aleyhine dava açarak tahsisin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

2002 – 2005
● Kooperatif yönetim kurulunun büyük uğraşları sonrasında bu dava kazanıldı.
● Milli Emlak Daire Başkanlığı ile yeni bir ödeme planı ve azalan bakiyesini yeniden oluşması için yazışmalar yapıldı.
● Kooperatif 163.758 m² arsadaki haklarından feragat ederek Orman Bakanlığına devretti.
● 599.700 m2 arsa Milli Emlak Daire Başkanlığından satın alındı.
● Kooperatif arsası, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Müdürlüğünce 11.05.2005 tarih 2628 sayılı kararı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanına dâhil edildi.

2006
● Kooperatif arsası netleştikten sonra imar planı çalışmaları başlatıldı.

2008 – 2009
● Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Müdürlüğünce 1/5000 ve 1/1000’lik imar planı onandı.
● İşyeri inşaatlarının yapımı için uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatlarımızın alınması için proje ihalesi yapıldı.
● 29.01.2009 tarihinde 1/1000 uygulama plan değişiklikleri kesinleşmiştir.

2010
● Kooperatife ait olan arsanın etrafı tel örgü ile çevrildi.
● Arsa içinde bulunan enerji nakil hatlarının kaldırılması için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve EnerjiSa kurumu ile olan yazışmalar başlatıldı.

2011 – 2012
● Arsa içindeki 10.000 km uzunluğunda caddeler ve sokaklar yolları kooperatif tarafından ihale edilerek açıldı.
● Yol altında kalacak alt yapı imalatlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması görüşmelerine başlandı.
● Proje tadilatı yapılarak inşaat giderleri azaltıldı.

2013
● Kooperatif arsası içinden geçen enerji nakil hatları büyük uğraşlar sonucunda bedelsiz olarak kaldırıldı.
● Proje tadilatı iş yerleri için alt yol ve üst yoldan iki farklı iş yeri numarası alındı, bu sayede merdiven ve asansörler imalattan çıkartılarak büyük ölçüde tasarruf sağlandı.
● Sanayi sitesinde elektrik güç ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarına başlanacağı ihalesinin yapıldığı ve yer tesliminin yapıldığı tarafımıza bildirildi..
● ASKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde biten işyeri inşaatlarının kanal ve yağmur suyu altyapısının yapılacağı tarafımıza bildirildi.
● 90084 adada bulunan toplam 14.750,51 m² alana sahip 5 işyerinin imalatı tamamlandı satışa çıkartıldı.
● İskân ruhsatı için başvuru hazırlıkları yapıldı. Yeni adalarda ihale hazırlıklarına başlandı.
● Bağımsız bir denetim kuruluna kooperatif ihalelerini ve muhasebe işlemlerimizi denetlettirilerek bağımsız denetim raporu alındı.

2014
● 90091 ada 24 parselde toplam 16.548,39 m²’de 19 adet işyeri, 90111 ada 8 parselde toplam 10.602,94 m²’de 16 adet işyeri, 90087 ada 7 parselde toplam 11.347,14 m2’de 14 işyeri olmak üzere 3 adanın kaba inşaatının yapılması için yapılan ihalede 11.600.000,00 TL + KDV ile en uygun teklifi veren Betonel Beton Elamanları İnş. Elk. Müh. Mak. Mad. Tur. Bil. San. ve Tic. A.Ş ile 10.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
● 90084 Ada 6 Parselde ki 1, 2, 3, 4 no’lu işyerlerinin ince işlerinin yapımı tamamlandı.
● 90084 Ada 6 Parseldeki İşyerlerinin İskâna Yönelik İkmal İşleri Yapımıyla ilgili 19.11.2014 tarihinde yapılan ihaleye 3 firma teklif vermiş ve ihaleyi 2.384.924,18 TL + KDV ile Betonel Beton Elamanları İnş. Elk. Müh. Mak. Mad. Tur. Bil. San. Ve Tic. A.Ş. kazanmış. 30.11.2014 tarihinde sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmış olup çalışmalara başlanılmıştır.
● Bu işin kapsamında Fosseptikler, Çevre düzenleme işleri, WC grupları, Yangın grubu duvarları, Asansör, Yangın tesisatı, Aydınlatma, Kuvvetli ve Zayıf akım, Paratoner, Havalandırma ve Sıhhi tesisat işleri ile Panolar ile Telefon data tesisatının yapımı vardır.

2015
90084 Ada 6 Parseldeki İşyerlerinin İskâna Yönelik İkmal İşleri Yapımı
● 90084 adada toplam 14.750,51 m² kapalı alana sahip 5 adet işyerinin iskâna yönelik ikmal işleri dâhil tamamen bitirilmiştir.
90087/7 parsel, 90091/24 parsel ve 90111/8 Parsellerdeki İşyerlerinin Kaba İnşaatının Yapılması İşi
● 3 adaya yönelik anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan ihaleyi 11.600.000,00 TL + KDV ile en uygun teklifi veren Betonel Beton Elamanları İnş. Elk. Müh. Mak. Mad. Tur. Bil. San. Ve Tic. A.Ş. kazanmış ve bu firmanın taahhüdü altına iş yapılarak bitirilmiş ve 2.7.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
● Bu işlerde su basman altı konvansiyonel su basman üstü prefabrik olarak yapılmıştır.
● 90087 Ada 7 Parselde 8.645,00 m² arsa üzerine 11.347,14 m² inşaat yapılmıştır. Zemin katta 7 işyeri, bodrum katta 7 işyeri olmak üzere toplamda 14 işyerinin kaba inşaatı yapılmıştır.
● 90111 Ada 8 Parselde 8.934,00 m² arsa üzerine 10.602,94 m² inşaat yapılmıştır. Zemin katta 8 işyeri, bodrum katta 8 işyeri olmak üzere toplamda 16 işyerinin kaba inşaatı yapılmıştır.
● 90091 Ada 24 Parselde 12.496,00 m² arsa üzerine 16.548,39 m² inşaat yapılmıştır. Zemin katta 10 işyeri, bodrum katta 9 adet işyeri olmak üzere toplam da 19 işyerinin kaba inşaatı yapılmıştır.
● Sonuç olarak bu 3 adada 49 adet işyeri olmak üzere toplam 38.498,47 m² kaba inşaat bitirilmiştir.

2016
● 90103 ada 8 parselde bulunan işyerlerinin yapımı hususunda anahtar teslimi götürü bedel esasına göre 27.1.2016 tarihinde yapılan ihaleyi 9.650.000,00 TL + KDV ile en uygun teklifi veren Betonel Beton Elemanları İnş. Elk. Müh. Mak. Mad. Tur. Bil. San. Ve Tic. A.Ş ile 3.3.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Bu adada zemin katta 10, bodrum katta 10 olmak üzere toplam 20 adet işyeri yapılacaktır. Bu ada yaklaşık 11.600,00 M2 inşaat alanına sahip olup işin uygulama projeleri bitirilmiş onay için Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
● 90084 Ada 6 Parselde tüm işyerleri bitirilmiş, iskân heyeti gelmiş inşaatın bir eksikliğinin olmadığı tespit edilmiş, iskân tüm yetkililerce imzalanmış sadece onaylayacak makamın imzası eksik bulunmaktadır. Bu imza da arsamızın kentsel dönüşüm alanında olması nedeniyle rekreasyon katılım payı ödenmesi sonunda imzalanacaktır. Ancak bu bedel henüz Ankara Büyükşehir Belediyesince belirlenmemiştir. Belediyece bedelin belirlenmesi talep edilecek ve ücretin yatırılmasını takiben iskân alınacaktır. Bu husus sadece bizim işimiz için değil, tüm kentsel dönüşüm alanında inşaat yapanlarda bizim gibi bu kararı beklemektedirler.
● Bilindiği üzere 90084 ada 6 parselde 3 no’lu işyeri daha önce satılmıştı. 5 no’lu işyeri de çatı ve cephe kaplaması yapılması işleri yapılması karşılığında 2.200.618,00 TL + KDV bedelle satılmıştır. Bu konuda Celalettin Hakan Katırcı firması ile 3.6.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 09.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak 90091/24 ada parsel ile 90087/7 ada parsel işyerlerinde işe başlamış olup devam etmektedir.
● 90111/ ada parseldeki toplu işyerlerinin çatı ve cephe kaplamasını yapılması için 4E Metal firması ile birim fiyat esasına göre 693.009,80 TL + KDV bedel üzerinden 08.02.2016 sözleşme imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup 29.09.2016 tarihinde iş bitirilmiştir.
● 90111/8 ada parseldeki toplu işyerlerinin dış cephe alüminyum kapı ve pencere doğramalarının yapımı hususunda 20.05.2016 tarihinde Nefes Alüminyum firması ile sözleşme imzalanmış, 29.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup 29.09.2016 tarihinde iş bitirilmiştir.
● Kaba inşaatı tamamlanan 90091/24 ada parsel ile 90087/7 ada parseldeki toplu işyeri inşaatları ile Kaba inşaatı, çatı, cephe kaplaması ve dış cephe alüminyum kapı ve pencere doğramaları tamamlanan 90111/8 ada parsel toplu işyeri inşaatlarının iskân alınması dâhil kalan tüm ince işlerinin yapılması hususunda 15.6.2016 tarihinde ihale yapılmış olup bu iş için birim fiyat esasına göre yapımıyla ilgili 9.989.470,00 TL + KDV bedelle en uygun teklifi veren Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. ile 11.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu iş için Müteahhit 1.609.000,00 TL+ KDV bedelle iş karşılığı olarak 90111/8 ada parselde bulunan 8 ve 16 no’lu işyerlerini almıştır.11.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

2017
● 90103 ada 8 parsel de zemin katta 10, bodrum katta 10 olmak üzere toplam 20 adet işyeri yapılacaktır. Bu ada yaklaşık 11.600,00 M2 inşaat alanına sahip olup işin uygulama projeleri bitirilmiş onay için Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
● 90084 Ada 6 Parselde tüm işyerleri bitirilmiş olup iskânında sadece onaylayacak makamın imzası eksik bulunmakta idi. Arsamızın kentsel dönüşüm alanında olması nedeniyle rekreasyon katılım payı ödenmesi gerekmekteydi. Bu bedel Ankara Büyükşehir Belediyesince Ağustos ayı içerisinde belirlenmemiştir. 14.08.2017 tarihinde rekreasyon katılım bedeli Belediye hesabına yatırılarak 17.8.2017 tarihinde iskan belgesi alınmıştır.
● 90087/7 ada parsel ile 90091/24 ada parseldeki toplu işyeri inşaatlarında Celalettin Hakan Katırcı firması tarafından yapılan çatı ve cephe kaplama işinde iki adada yapılan imalatlar %95 seviyelerine gelmiştir.
● Yapımı Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. taahhüdü altında devam eden iskâna yönelik ince işlerin yapımı işinde 90087/7 ada parsel, 90091/24 ada parsel ile 90111/8 ada parseldeki toplu işyerlerindeki işler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 90091/24 ve 90111/8 ada parsellerin iskânları 29.12.2017 tarihinde alınmıştır.
● Maliye Bakanlığı’nın arsalarımıza koymuş olduğu şerh’e istinaden 24.05.2017 tarihli E53830 sayılı yazı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şerh kalkmadan tüm adalar için inşaat ruhsatlarının hiçbir şekilde verilmeyeceğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Defterdarlık ile yaptığımız yazışmalar tarafımızca titizlikle takip edilmiş, yazışmalar ve görüşmeler sonucunda 18.05.2018 tarihinde şerh kaldırılmış ve inşaat faaliyetlerimiz için önümüzde bir engel kalmamıştır. Şerh bulunmayan Tapu Tescil Belgelerimiz Kooperatif merkezimizde bulunmaktadır.

2018
● Kooperatif arazisi içerisinde bir yaşam başladığını göstermek için 2029. Cadde üzerine kooperatif girişine giriş tagı yapılmıştır. Tagın betonarme karkası Anıt Yapı İnş. Ve Müh. A.Ş. , kaplama ve yazı işleri ise Yeni Anadolu Reklam Hır. Mat. Org. Metal İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır.
● 90087/7 ada parsel ile 90091/24 ada parseldeki toplu işyeri inşaatlarında Celalettin Hakan Katırcı firması tarafından yapılan çatı ve cephe kaplama işinde iki adada yapılan imalatlar tamamlanarak 18 Temmuz 2018 tarihinde işin kesin kabulü yapılmıştır.
● Yapımı Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. taahhüdü altında devam eden iskâna yönelik ince işlerin yapımı işinde 90087/7 ada parsel, 90091/24 ada parsel ile 90111/8 ada parseldeki toplu işyerlerindeki işler tamamlanarak 23.02.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
● Kalan tüm adaların etüt projeleri ile statik dahil tüm uygulama projelerinin hazırlanması ve Belediye’ye onaylatılarak inşaat ruhsatlarının alınması kapsamında YTD Mimarlık Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme imzalanmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır.
● 90091/24 ada parsel işyerlerinin Kooperatif’e ait Sosyal tesis alanı cephesine bakan işyerleri önü (2046. Sokak) asfalt öncesi altyapısının hazırlanması işi için Yağmurlar Emlak Dek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme imzalanmıştır.
● Kooperatif site girişinde güvenlik hizmeti alınması konusunda Akko Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. firması ile anlaşma sağlanmıştır.

2019
● 90103 ada 8 parsel işyerlerinin anahtar teslim işlerinin yapımı için Betonel Prefabrik Elm. A.Ş. 3 Mart 2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştı. Ancak ruhsat aşamasında Belediye tarafından projenin reddedilmesi, akabinde YTD Mimarlık firması ile sözleşme imzalanması ile birlikte ilgili ada parseldeki işyerleri YTD Mimarlık firması tarafından yeniden projelendirilmiş, 9 Ocak 2019 tarihinde yalnızca kaba inşaatın yapımı konusunda Betonel Prefabrik Elm. A.Ş. firması ile zeyilname imzalanmıştır.
● 90085/12, 90086/10 ada parsellerdeki işyerlerinin inşaatlarının yapımı konusunda inşaat ruhsatlarının alınması işinin takibi YTD Mimarlık firması tarafından yapılmaktadır. Bahsi geçen adaların ihaleleri de ruhsat alınmasını takiben yapılacaktır.
● 90084/6 ada parselde yer alan 5 işyerinden 2’sinin satışı daha önce yapılmıştı. Kalan 3 işyerinin brüt alanlarının büyük olmasından ve bu işyerlerinin satışını kolaylaştırmak açısından bodrum ve zemin katları müşterek olan bu işyerlerinin İmar Barışı Kanunu’ndan faydalanarak tapularının ayrılması için tadilat proje çizilmesi, tapuya onaylattırılması ve imar barışı tapularının alınması konusunda YTD Mimarlık firması ile sözleşme imzalanmıştır.
● 90084/6 ada parselde yer alan 1 no’lu bağımsız bölüm ara katında Kooperatif tanıtım ofisi yapılması konusunda Kuzeylim İnşaat Taah. Elk. Elktr. Tele. San. Tic. Ve Ltd. Şti. firması ile sözleşme imzalanmıştır.
● Kooperatif işyerlerinin 1/300 ölçekte maketinin hazırlanması işi için YTD Mimarlık firması ile Kooperatif tanıtım filmi hazırlanması işi için de Kün Medya Yapım Ltd. Şti. firması ile sözleşme imzalanmıştır.
● Kaba İnşaatı tamamlanan 90103/8 ada parselin iskana yönelik ince işlerinin yapılması için Erka İnşaat Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 6.100.000,00 TL+KDV götürü bedel üzerinden anlaşılarak 19.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Enerji Durumu
● Sitemiz için enerji büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden BEDAŞ Kurumu ile kooperatif yönetiminin ısrarlı çalışmaları sonucunda sahamıza ilk enerji girişi sağlanmıştır.
● Enerjinin tüm siteye dağıtılması için BEDAŞ sahamız içerisinde kendilerine ayrılmış alana bila bedel büyük bir enerji dağıtım merkezi tesisi inşa ederek hizmete açmış olup şu anda aktif olarak çalışmaktadır.
● BEDAŞ tarafından bila bedel 90091 Ada 10 Parsel de 1250 kWA’lık trafo yapılmış, 90084/6 ada parsel, 90091/24 ada parsel ile 90111/8 ada parseldeki işyerlerine ada içi boxlar konulmuş, Trafo ile Ada içi boxlar arası AG kablolarının döşenmiş, Ada içi boxlara enerji verilmiştir.. Ada içi boxlar ile işyerleri arası rekortmen kabloları döşenmiş olup 3 adaya enerji temin edilmiştir.
● 90084 ada 6 no’lu parsel ve 90111 ada 8 no’lu parsel ile 90091 ada 24 no’lu parsel arasında kalan 2037 Sokak’ın aydınlatılması için elektrik tesisatı döşenmiş aydınlatma direkleri dikilmiştir.
● 90084/6 ada parselde bulunan 5 adet işyeri, 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 7 adet abonelik işlemi, imar barışı sonrası yeni duruma göre 13 adet işyeri olmuş, 90091/24 ada parselde bulunan 19 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 21 adet abonelik, 90111/8 ada parselde bulunan 16 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 18 adet abonelik BEDAŞ nezdinde sonuçlandırılmış olup tesisat muayene sonuç raporu alınarak işyerlerinin elektrik abonesi olmaları sağlanmıştır.
● 90087 ada 7 parselde bulunan 14 adet işyeri 2 adet otomasyon ve yangın olmak üzere 16 abonelik işlemleri için ada içerisine BEDAŞ tarafından bilabedel trafo konulmuş, bu adada yer alan işyerlerinin elektrik ihtiyacı karşılanmıştır.
● İşyerlerinin yüksek elektrik ihtiyacına cevap vermek amaçlı bazı ada parsellerde ilave trafo tesisi yaptırılması işinin proje çalışmaları ve BEDAŞ’a devredilmesi süreci takibi için Met Elektrik firması ile 31.8.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Buna göre tüm ada parsellerin enerji ihtiyacı için 16 adet trafo tesisi projesinde belirtilen yerlere inşaatlar tamamlandıkça BEDAŞ tarafından peyder pey konulacaktır.

Alt yapı
● Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kooperatif yönetiminin yapmış olduğu görüşmeler sonucu ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yazılı makam olurları doğrultusunda toprak bedeli harcı idarelerince karşılanmak ve kontrolleri altında yapılmak ve bitiminde devir alınmak üzere 2029 no’lu cadde ve bu cadde altı altı atık ve yağmur suyu şebekesinin, çevre yolu altından yatay sondaj ile atık ve yağmur suyu hattının geçişinin yapımı ile atık ve yağmur suyu şebekelerinin Etlik Ovacık’ta ki ASKİ Ankara merkez ilçeleri atık ve yağmur suyu şebekelerine bağlantısının yapılmasına teklif birim fiyat esasına göre 3 firma teklif vermiş olup 1.650.000,00 TL + KDV ile en uygun teklifi veren Erka İnş. Müh. Mim. Hayv. Taah. San. Tic. Ltd. Şirketi’ne verilmişti. Çalışmalar tamamlanarak 01.11.2017 tarihinde ASKİ’ye devri yapılarak kullanıma açılmıştır.
● İnşaatları tamamlanarak çalışmalara başlayan 90084/6, 90091/24, 90111/8 ve 90087/7 adalarda yer alan işyerleri için içme suyu hattı 2019 yılı sonunda ASKİ tarafından çekilmiş, işyerlerinin kullanımına sunulmuştur.
Satış ve Reklam
● 2019 yılı sonunda Kooperatif’in ismini duyurmak amacıyla İvedik’de yer alan billboardlar ile Havaalanı girişinde yer alan Billboarda reklamlar verilmiştir.
● 90084/6 ada parsel ’de bulunan 3 ve 4 no’lu işyerlerinin satış sözleşmesi imzalanmıştı. Kalan 3 işyerinin imar barışı kapsamında bodrum ve zemin katlarının tapularının ayrılması sonrası yeni duruma göre 1, 5, 9, 10, 13 no’lu bağımsız bölümlerin devri yapılmış, 6 no’lu bağımsız bölüm hali hazırda Kooperatif Yönetim Merkezi olarak kullanılmaktadır. Kalan 2, 7, 8 no’lu işyerlerinin devri için çalışmalar devam etmektedir.
● 90111/8 ada parselde Kooperatif’e ait işyeri kalmamış olup tüm işyerlerinin devirleri gerçekleştirilmiştir.
● 90091/24 ada parselde yalnızca 1 no’lu bağımsız bölüm Kooperatif bünyesinde devir için bulunmakta olup, kalan 18 adet işyerinin devirleri gerçekleşmiştir.
● 90087/7 ada parselde yer alan 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 no’lu işyerlerinin devri gerçekleştirilmiştir.
● 90103/8 ada parselde yer alan 26 adet işyerinden A1, A2, B1, B2, B3, B4, D1, D2, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8, C2, D5, D6, D8 no’lu işyerlerinin satışı/devri gerçekleştirilmiştir.
● 90091/24 ada parselde yer alan 1 adet, 90084/6 ada parselde yer alan 3 adet, 90087/7 ada parselde yer alan 5 adet ve 90103/8 ada parselde yer alan 6 adet olmak üzere toplam 15 adet işyerinin satışı veya üyelerimizin işyeri ihtiyacını karşılamak üzere sadece üyelerimize yönelik kampanyalı değerlendirme alternatifleri düzenlenmiş ve düzenlenecektir.
● Alüminyum Sanayi Sitesi adıyla ” Sign Of The City Awards” yarışmasına katıldık. İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki en önemli projelerin yarıştığı bu büyük organizasyonda projemizi düzenlediğimiz sunum ve hazırlıklarla finale taşımayı başardık. Aynı zamanda ”En İyi Endüstriyel Yapı” alanında devam eden projelerde de yine finalist olduk.