Satış ve Reklam

Anasayfa » Satış ve Reklam

Satış ve Reklam

● 90084 Ada 6 parsel ’de bulunan 3 ve 4 no’lu işyerlerinin satış sözleşmesi imzalanmış, kalan 3 işyerinin satışı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 90111 ada 8 parselde bulunan toplu işyerlerinden 8 ve 16 no’lu işyerleri iş karşılığı 3 adanın ince işlerini yapan müteahhide, 8 tanesi diğer kişilere, 2 tanesi de işyeri ihtiyacı olan üyelerimizin işyeri ihtiyacını karşılamak üzere hisselerinin Kooperatif’e devri karşılığı üyelere, 90091 ada 24 parselde ki 1 adet işyerinin satışı diğer kişiye, 16 tanesi de işyeri ihtiyacı olan üyelerimizin işyeri ihtiyacını karşılamak üzere hisselerinin Kooperatif’e devri karşılığı üyelere, 90087 adada ki 14 işyerinde 4 tanesi işyeri ihtiyacı olan üyelerimizin işyeri ihtiyacını karşılamak üzere hisselerinin Kooperatif’e devri karşılığı üyelere verilmiştir. 90111 ada 8 parselde ki 3 adet işyerinin, 90091 ada 24 parselde ki 2 adet işyeri ile 90087 Ada 7 parselde ki 10 adet işyerinin satışı için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

● 90084 Ada 6 parselde bulunan işyerleri ile 90111, 90091 ve 90087 adalarda bulunan işyerlerinin gerek direk satışı gerekse kooperatifimize yapılacak iş karşılığı satışının yapılması için yoğun gayret sarf edilmekte, bu konuda deneyimli kurumsal gayrimenkul firmaları ile çalışmalar yapılmaktadır.

● Alüminyum Sanayi Sitesi adıyla ” Sign Of The City Awards” yarışmasına katıldık. İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki en önemli projelerin yarıştığı bu büyük organizasyonda projemizi düzenlediğimiz sunum ve hazırlıklarla finale taşımayı başardık. Aynı zamanda ”En İyi Endüstriyel Yapı” alanında devam eden projelerde de yine finalist olduk.